Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 9 

2111 Saikan asemakaavan muutos

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 208  

689/10.02.03/2021  

 

 

Lempäälän kunnanvaltuusto on 8.6.2022 kokouksessaan § 45 hyväksynyt Lempäälän kunnan ja Suomen Asuntomessujen välillä tehtävän varaussopimuksen. Varaussopimuksessa määritellyn Asuntomessualueen tonttitypologian muodostaminen vaatii pieniä asemakaavan muutoksia Saikan asemakaavaan, jotta varaussopimuksen ehdot siltä osin täyttyvät. Asemakaavan muutoksilla tavoitellaan 10 uutta omakotitonttia, jolloin saavutetaan varaussopimuksen mukainen omakotitonttien vähimmäismäärä 21 kpl.

 

Asemakaavan muutoksia tavoitellaan tehtäväksi kolmessa eri korttelissa, joista jokainen laaditaan omana erillisenä asemakaavanaan.

 

Esityslistan liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

 

1. Kaavamuutosalueiden sijainnit

 

Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, sähköposti pekka.seppanen@lempaala.fi, puh. 044 486 3614

 

Esittelijä                         Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus päättää, että Saikan asemakaava-alueen korttelien 200 ja 239 sekä osan korttelin 243 asemakaavan muutokset lisätään kaavoitusohjelman A-ryhmään eli kaikissa tilanteissa eteenpäin vietäviin kaavahankkeisiin.

 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

 

 

 

Yhdyskuntalautakunta 13.09.2022 § 128 

 

 

Lempäälän Saikassa järjestetään asuntomessut vuonna 2026. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Kuljuntien varressa sijaitseva asuinpientalojen korttelialue julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi sekä osoittaa pieni yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alue nykyisen suojaviheralueen sisälle.

Asemakaavan muutoksen seurauksena Saikkaan syntyy aiempaa laajempi yhtenäinen julkisten lähipalveluiden aluevaraus. Lisäksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueelle voidaan sijoittaa monipuolisempia kokonaisuuksia laajentuneen aluevarauksen seurauksena.

Alustava aikataulutavoite:

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo: Syyskuu 2022.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo: Marraskuu 2022.
Kaavan hyväksymiskäsittely: Tammi - Helmikuu 2023.
Kaava lainvoimainen: Helmi - Maaliskuu 2023.

Lempäälän kunnan hallintosäännön 5. luvun 7 §:n kohdan 21 mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, puh. 044 486 3614

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää kuuluttaa 2111 Saikan asemakaavan muutoksen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Yhdyskuntalautakunta 16.11.2022 § 160 

 

 

 

 Lempäälän Saikassa järjestetään asuntomessut vuonna 2026. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Kuljuntien varressa sijaitseva asuinpientalojen korttelialue julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi sekä osoittaa pieni yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alue nykyisen suojaviheralueen sisälle.

 

 Asemakaavan muutoksen seurauksena Saikkaan syntyy aiempaa laajempi yhtenäinen julkisten lähipalveluiden aluevaraus. Lisäksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueelle voidaan sijoittaa monipuolisempia kokonaisuuksia laajentuneen aluevarauksen seurauksena.

 

 Alustava aikataulutavoite:

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo: Syyskuu 2022.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo: Marraskuu 2022.
Kaavan hyväksymiskäsittely: Tammi - Helmikuu 2022.
Kaava lainvoimainen: Helmi - Maaliskuu 2023.

 

 Lempäälän kunnan hallintosäännön 5. luvun 7 §:n kohdan 23 mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

 Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, puh. 044 486 3614

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa 2111 Saikan asemakaavan muutoksen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi kaavoituksen harjoittelija

 kaavoituksen suunnitteluavustaja

 

Yhdyskuntalautakunta 17.01.2023 § 9  

919/10.02.03/2022  

 

 

 Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 23.11. - 26.12.2022 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana jätettiin yksi kaavaehdotusta koskeva lausunto ja muistutuksia ei jätetty.

 

 Asemakaavan muutoksella muodostuu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta sekä suojaviheraluetta. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen suojaviheralueelle osoitetulle kunnallistekniselle laitteelle varatulle alueen osalle on lisätty rakennusoikeutta 20 kem². Muutos on teknisluonteinen, eikä vaadi uutta asemakaavan nähtävilläoloa.

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun " Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako" 6 §:n "Yhdyskuntalautakunnan tehtävät ja toimivalta" kohdan 22 mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, sähköposti pekka.seppanen@lempaala.fi, puh. 044 486 3614

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi elinvoimakaavoittaja, kaavoituksen suunnitteluavustaja