Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 6 

Asemakaavoitettujen pientalotonttien jakamishanke 2022

 

Yhdyskuntalautakunta 11.10.2022 § 143 

 

 

 

Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmaan 2022 sisältyy "Tontinjakokaavat 2022", jonka tarkoituksena on tehostaa kunnan taajama-alueita.  Alkuvuoden 2022 on ollut avoinna haku pientalotonttien jakamis-hankkeeseen, johon kiinteistöjen omistajat ovat voineet oman tonttinsa ilmoittaa mukaan. Hankkeeseen osallistumisen vähimmäisvaatimuksina on, että nykyinen tontti on asemakaavoitettu, se on laadukkaasti jaettavissa nykyistä useampaan osaan ja muutos on luonteeltaan vähäinen asemakaavan muutos. Hankkeesta ja siihen ilmoittautumisesta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla sekä kolmella mainoksella
Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.

 

Hankkeeseen saapui yhteensä 16 hakemusta, joista 14 todettiin ominaisuuksiltaan sellaisiksi, jotka voidaan vähäisellä asemakaavaprosessilla ratkaista. Yksi vähäisellä asemakaavaprosessilla ratkaistavista hakemuksista vedettiin kuitenkin myöhemmin pois.

 

Hankkeessa laaditaan 12 eri asemakaavan muutosta yhdellä prosessilla ja kaikki asemakaavat käsitellään samassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä asemakaavaselostuksessa.

 

Laadittavat asemakaavat:

1104 Hakatie 23:n asemakaavan muutos,

1105 Sääksjärventie 17:n asemakaavan muutos,

1106 Mäkitie 7:n asemakaavan muutos,

2103 Vanattarantie 35:n asemakaavan muutos,

2104 Mutkatie 16:n asemakaavan muutos,

2105 Mutkatie 7:n asemakaavan muutos,

2106 Pysäkkitie 5:n asemakaavan muutos,

2107 Pysäkkitie 6:n ja 8:n asemakaavan muutos,

8045 Kajanteentie 6:n asemakaavan muutos,

9014 Nurmisaarenkuja 2:n asemakaavan muutos,

10054 Leikkikentäntie 7:n asemakaavan muutos ja

10055 Rauhalantie 5:n asemakaavan muutos

 

 

Asemakaavat, joiden laadinta keskeytetään:

2108 Ripustintie 8:n asemakaavan muutos

 

 

Alustava aikataulutavoite:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo touko-kesäkuu 2022.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olo loka-marraskuu 2022.

Kaavan hyväksymiskäsittely marras-joulukuu 2022.

Kaava lainvoimainen joulukuu 2022 - tammikuu 2023.

 

 

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja: harjoittelija Aarni Ahvenus, aarni.ahvenus@lempaala.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää kuuluttaa Asemakaavoitettujen pientalotonttien jakamishanke 2022 -hankkeen mukaiset asemakaavaehdotukset julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Yhdyskuntalautakunta 17.01.2023 § 6  

886/10.02.03/2021  

 

 

 Asemakaavoitetujen pientalotonttien jakamishanke 2022 koostuu 12 eri asemakaavahankkeesta. Asemakaavamuutoksien myötä muodostuu yhteensä 12 uutta pientalotonttia. Kaavamuutoksien vaikutus asukasmääriin on yhteensä 35 uutta asukasta. Kaikki uudet tontit ovat kytkettävissä yhdyskuntatekniseen verkostoon.

 

Hyävksyttävät asemakaavat:

1104 Hakatie 23:n asemakaavan muutos,

1105 Sääksjärventie 17:n asemakaavan muutos,

1106 Mäkitie 7:n asemakaavan muutos,

2103 Vanattarantie 35:n asemakaavan muutos,

2104 Mutkatie 16:n asemakaavan muutos,

2105 Mutkatie 7:n asemakaavan muutos,

2106 Pysäkkitie 5:n asemakaavan muutos,

2107 Pysäkkitie 6:n ja 8:n asemakaavan muutos,

8045 Kajanteentie 6:n asemakaavan muutos,

9014 Nurmisaarenkuja 2:n asemakaavan muutos,

10054 Leikkikentäntie 7:n asemakaavan muutos ja

10055 Rauhalantie 5:n asemakaavan muutos

 

 

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun " Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako" 6 §:n "Yhdyskuntalautakunnan tehtävät ja toimivalta" kohdan 22 mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä, teija.makela@lempaala.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä ehdotusvaiheen lausuntoihin annetut vastineet sekä hyväksyy asemakaavojen muutokset.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi kaavamuutoksien hakijat, kaavoituksen suunnitteluavustaja