Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 32


 

Hakkarin ulkoliikunta-alueen selvitystyön esittely, etenemisesitys ja lisämäärärahan haku

 

Yhdyskuntalautakunta 12.04.2022 § 56 

 

     

Vuoden 2022 talousarviosuunnitelmaan on kirjattu, että "Hakkarin liikunta-alueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistyy suunnittelulla toimijoita osallistaen vuonna 2022. Tekojääradan saamisesta Hakkariin on tehty valtuustoaloite, mitä tarkastellaan kokonaissuunnittelun yhteydessä. Kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden toteutus jakautuu usealle vuodelle, joille haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta."  

 

Vuoden 2022 talousarviosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 24.11.2022 kunnanvaltuusto esitti lisäksi, että "liikuntapaikkarakentamisessa toteutetaan selvitys ja suunnitelma Hakkarin alueen nopeasta hyödyntämisestä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Liikuntaolosuhteiden parantaminen erityisesti nykyisen hiekkakentän osalta kesä- ja talviliikunnan osalta toteutetaan suunnitelman mukaisesti niin, että kenttä voisi olla käytössä viimeistään syyslukukaudella 2022. Hankkeen toteuttamiseen haetaan lisätalousarviossa tarvittava määräraha." 

 

Hakkarin liikunta-alueen kokonaisuuden kehittäminen -investointihankkeelle on varattu 20 000 euroa investointimäärärahaa vuodelle 2022, mikä käsittää selvitystyön. Selvitystyön käynnistämiselle on myönnetty lupa 20.1.2022 yhdyskuntalautakunnan kokouksessa. Selvitystyön toteuttajaksi on valittu Ramboll Finland Oy KuHa Oy:n puitesopimuksen kautta.

 

Selvitystyö

 

Selvitystyön lähtökohtana oli selvittää eri liikuntapaikkojen toteutus- ja sijoitusvaihtoehdot sekä vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannukset. Hakkarin alueelle on toivottu useiden eri liikuntalajien sijoitusta ja olemassa olevien liikuntapaikkojen perusparannusta. Selvitystyössä tuli tarkastella erityisesti tekojääradan, jalkapallotekonurmikentän ja pulkkamäen sijoitusta Hakkariin sekä huomioida tenniskenttien peruskorjaustarve. Selvitystyössä tuli huomioida alueella jo toimivien liikuntapaikkojen toimintaedellytykset. Selvitystyön sijoitusvaihtoehdot rajoittuvan kunnan omistamille maa-alueille, huomioiden nykyiset kaavamääräykset.

  

Hakkarin alueen selvitystyö toteutettiin alkuvuoden 2022 aikana. Selvitystyön yhteydessä pidettiin projektiryhmän kesken katselmuskäynti Hakkarissa 8.3.2022. Katselmuksella tutustuttiin Hakkarin alueeseen sekä Lempäälän jäähalliin, samalla kuultiin jäähalliyhtiön toimitusjohtajaa mahdollisuudesta käyttää hallin kylmäenergian tekojääkentän jäähdytyksessä.? Tämänhetkiset kylmätekniikan säädöt eivät nykyisellään riitä jäädyttämään hallien lisäksi ulkona olevaa tekojäärataa.

 

Jäähallien kylmätekniikka on käyttöikänsä lopussa. Lempäälän Lämpö Oy:lla on suunnittelemassa uusia jäähallin kylmätekniikkalaitteisto tulevan kolmen vuoden kuluessa. Kylmätekniikan omistaa Lempäälän lämpö Oy, joka myy kylmäenergian jäähalliyhtiölle, vastaavasti kunta tulisi ostamaan tekojääradan tarvitseman energian.

 

Samalla tarkastuskäynnillä keskusteltiin mahdollisuuksista hyödyntää jäähallin puku- ja toimitiloja. Näihin ei nykyisillään ole mahdollisuutta, koska jäähalli toimii ympärivuotisesti ja vaatii omaan toimintaansa puku- ja toimitilat. Pukutilojen rakentamisessa kannattaa kuitenkin hyödyntää hallin olemassa olevia liittymiä ja rakentaa pukutilat jäähallin yhteyteen. Jäänhoitokoneiston säilyttämiseen tai huoltamiseen ei voida hyödyntää jäähallin tiloja, sillä hallissa ei ole huoltokoneelle tarvittavia tiloja. Samaa jäänhoitokonetta ei voida käyttää sisä- että ulkokäytössä. Jäähallin nykyinen jääkone ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön, eikä sen akkujen teho riitä kaikkien kenttien huoltoon. Mikäli jäänhoitokone olisi molemmille kentille sopiva, niin samalla terällä ei voida ajaa sisä- ja ulkojäitä.

 

Kuuleminen 

 

Hakkarin alueen seuratoimijoille sekä luottamushenkilöille järjestettiin kuulemistilaisuus 16.3.2022, tilaisuus järjestettiin Erätauko-säätiön keskustelumenetelmää hyödyntäen. Tilaisuuden alustukseksi Ramboll Finland Oy esitti erilaisia vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi. Esityksen jälkeen osallistujat keskustelivat eri vaihtoehdoista, huomioiden eri lajien toiveet ja tarpeet. Kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 13 henkilöä, edustaen kymmentä eri tahoa (seuroja ja lautakuntia). Kuulemistilaisuudesta kirjattiin muistio, jota hyödynnetään työn valmistelussa.  

 

Selvitystyön vaihtoehdot ja kustannukset 

 

Selvitystyön aikana vertailtiin eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvitystyön tuloksena voidaan todeta, että toteutuskelpoisin ja mahdollisimman monia lajeja palveleva vaihtoehto on rakentaa jäähallin vieressä olevalle hiekkakentälle tekonurmi (vaihtoehto 3, ilmoitettu myöhemmin) ja sijoittaa tekojää nykyisten tenniskenttien päälle (vaihtoehto 1, ilmoitettu myöhemmin). Näin hiekkakenttä saadaan ympärivuotiseen käyttöön ja samalla parannetaan jalkapallo-olosuhteita, mikä keventää Hakkarin luonnon nurmikentän käyttöastetta. Tekonurmi parantaa koulun liikuntamahdollisuuksia ja houkuttelee nuoria liikkumaan enemmän myös vapaa-ajalla. Tekonurmi pinnoitetaan ympäristöystävällisellä materiaalilla, mikä on kumirouhetta tiiviimpää ja sitoo kylmää paremmin, sen vuoksi kenttä on myös helpompi jäädyttää. Tekonurmipinnoite ei heikentäisi alueen talviurheiluolosuhteita, alue olisi siis edelleen mahdollista jäädyttää luistelukäyttöön, sääolosuhteiden salliessa, myös ladut on mahdollista tehdä sen päältä nykyisen latumallin mukaisesti.

 

Hakkarin tenniskenttien pinnoite on tullut käyttöikänsä määränpäähän ja vaatisi pikaista kunnostusta. Tekojääradan myötä myös tenniskenttäalue saadaan ympärivuotiseen käyttöön. Kesällä kentällä voidaan pelata tennistä kahdella kentällä ja yhdestä kentästä voidaan tehdä monitoimialusta. Monitoimialusta mahdollistaa eri lajien harrastamisen, esimerkiksi sählyn ja rullakiekon. Kentän vierestä löytyy myös huoltorakennus, jossa on puku- ja sosiaalitilat sekä lämmin tila jäänhoitokoneistolle. Tekojää tarvitsee erillisen jäähdytyskontin, joka voidaan sijoittaa huoltorakennuksen viereen. 

 

Tekojään jäänhoidosta saadaan lunta, jota voidaan käyttää hiihtolatujen tekoon urheilukentän juoksuradoilla. Näin ollen myös kentän katsomoa voidaan käyttää hiihtolajien stadionina ja lähtöpaikkana, jo ennen luonnonlumia.  

 

Paras pinnoite tekojääkentän pohjaksi olisi hiekkatekonurmi, jalkapallo vuorostaan edellyttää kumirouhepinnoitetta, minkä jäädyttäminen edellyttäisi paljon enemmän vettä ja energiaa. Tekojäätä ei kannata rakentaa nykyisen hiekkakentän päälle, koska sillä heikennetään muiden lajien harrastustoimintoja, eikä saada alueen kapasiteettia maksimikäyttöön. Ehdotetuilla vaihtoehdoilla (1 ja 3) mahdollistetaan jalkapallon tai muiden lajien maksimipituinen kausi tekonurmikentällä sekä luistelukausi, kun kentät tehdään eri kohtiin, eikä niin että tekonurmea jäädytettäisiin tekojääradaksi talvella.

 

Pelkälle hiekkakentälle jäädytysputkistoa ei kannata rakentaa, on suositeltavaa, että putkiston suojaksi rakennetaan jokin pinnoite. Jollei putkiston päällä ei ole suojaa, saattavat ne mennä rikki jäädytyskauden ulkopuolella.

 

Vaihtoehdot:

1)      Tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle sekä tenniskenttien saneeraus

- investointi 465 000 € (tekojään toteuttamisen osuus 275 000 €)

- traktorivetoinen jäänhoitokone 30 000 €

- vuosittaiset käyttökulut 30 000 €

2) Tekojään toteuttaminen jäähallin viereiselle hiekkakentälle

- investointi 425 000 €

- traktorivetoinen jäänhoitokone 30 000 €

- vuosittaiset käyttökulut 30 000 €

3)      Tekonurmen toteutus hiekkakentälle (täysimittainen jalkapallokenttä)

3a) investointi ilman lämmitysputkia 550 000 €

3b) investointi lämmitysputkilla 900 000 €

- vuosittaiset käyttökulut 10 000 €

4)      Tekojään ja tekonurmen toteutus hiekkakentälle

- investointi 845 000 € (n. kaukalon kokoinen tekojää)

- traktorivetoinen jäänhoitokone 30 000 €

- vuosittaiset käyttökulut 40 000 €

 

Pulkkamäen rakentaminen jätetään toiminnallisesta syystä pois nykyisestä suunnitelmasta. Selvitystyön tuloksena esitetään, että pulkkamäkeä ei erillisenä paikkana rakenneta Hakkarin alueelle, sillä pulkkamäkeä ei voida toteuttaa turvallisesti ilman, että esimerkiksi hiihdon turvallisuus kärsii.

 

Esitys hankkeen etenemisestä 

 

Tenniskenttien saneeraus (vaihtoehto 1) toteutetaan vuonna 2022 mahdollistaen tekojään rakentamisen ja myöhemmän ympärivuotisen käytön.

 

Jäähallin vieressä olevalle hiekkakentälle toteutetaan tekonurmikentän rakennekerrokset sisältäen lämmitysputkistot, siten että kenttää on mahdollista myöhemmin lämmittää jäähallin kylmän lauhdelämmöllä (vaihtoehto 3b). Työt pyritään toteuttamaan vuonna 2022, mutta keliolosuhteet huomioiden pinnoitteen asennus siirretään tarvittaessa vuodelle 2023.  

 

Kohteeseen ei ole enää mahdollista hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää liikuntapaikkojen rakentamisavusta vuodelle 2022. Euroopan jalkapalloliitto UEFA on myöntänyt Lempäälän kunnan Hakkarin jalkapallonurmihankkeelle 20.000 euron olosuhde- / rakentamisavustuksen. Avustuspäätös on vahvistettu UEFAn HatTrick-komitean kokouksessa 8.3.2022. Myönnettyä avustusta on mahdollista käyttää vain täysimittaisen jalkapallokentän rakentamiseen, edellyttäen että kenttä rakennetaan UEFA-kriteerien mukaisesti. Mikäli vaihtoehto 3 toteutetaan, voidaan HatTrick-avustus käyttää hankkeeseen.

 

Aluetta tullaan jatkossa kehittämään vaiheittain. Eri liikuntalajien vaatimukset ja muutokset tulee huomioida, myös uudet lajit ja vanhojen liikuntapaikkojen kunnostaminen tarvitsevat suunnitelmallisuutta. Alueen monipuolistuessa ja kasvaessa, myös pysäköintiä tulee kehittää ja mahdollistaa turvallinen liikkuminen alueella.

 

Investointien lisämääräraha 

 

Toteutusesitysten (vaihtoehdot 1 ja 3b) investointien kustannusarvio on yhteensä 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Talousarviosuunnitelman mukaisesti Hakkarin ulkoliikunta-alueiden kehitykselle on varattu vuosille 2022-2025 yhteensä 760 000 euroa investointimäärärahaa. Hankkeen lisämäärärahan tarve on 635 000 euroa esityksen mukaisella toteutuksella. Käyttötalouteen vaikuttavat lisämäärärahat huomioidaan seuraavan vuoden talousarviosuunnitelman yhteydessä.

 

 

Lisätietoja:  liikuntapäällikkö Sari Juuti, p. 0400 633 241

 rakennuttajainsinööri Keijo Rantala, p. 041 7303 754

 rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja, p. 050 3839 764

 

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi lämmitysputkien kanssa.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti, ja päätti esittää hankkeen käynnistämistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi yhdyskuntalautakunta päätti yksimielisesti, että pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan lautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Lautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen ajassa 19.03.

 

Otteet Osallisuusjaosto, sivistyslautakunta

 

Kunnanhallitus 02.05.2022 § 98 

 

 

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämisen käynnistämistä ja sen kustannuksia sekä lisännyt kokonaisuuteen pulkkamäen, joka käsitellään erikseen yhdyskuntalautakunnassa.

 

 Lempäälän kunnan hallintosäännön 8. luvun 2 §:n mukaan käynnistämispäätöksen tekee alustavalta kustannusarvioltaan yli 1 000 000 euron suuruisissa hankkeista kunnanvaltuusto.

 

Lisätietoja:  liikuntapäällikkö Sari Juuti, p. 0400 633 241

 rakennuttajainsinööri Keijo Rantala, p. 041 7303 754

 rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja, p. 050 3839 764

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi lämmitysputkien kanssa.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa. Tarvittavat lisämäärärahat otetaan huomioon 2022 muutostalousarviossa ja tarvittaessa 2023 talousarviossa.

Pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että erillinen päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan yhdyskuntalautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Yhdyskuntalautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Heikki Hakala teki seuraavan muutosesityksen: asia jätetään pöydälle.

 

 Totti Hämäläinen, Kari Virtanen, Johanna Kuisla ja Pauliina Österberg kannattivat Heikki Hakalan ehdotusta asian jättämisestä pöydälle. Puheenjohtaja rajasi puheenvuorot ainoastaan koskemaan tehtyä kannatettua ehdotusta pöydälle jättämisestä.

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle, mikä päättäisi asian käsittelyn. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei voida yksimielisesti hyväksyä, joten asiassa on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle ja siten asian käsittelyn päättämistä tässä kokouksessa äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Viitanen Mikko) ja 10 EI-ääntä (Päivänen Maria, Hakala Heikki, Aspila Riina, Hämäläinen Totti, Hämäläinen Ville, Kuisla Johanna, Lehikoinen Hannele, Virtanen Kari, Österberg Pauliina, Korkatti Mika).

 

 Puheenjohtaja totesi, että äänin 1 - 10 kunnanhallitus on päättänyt jättää asian pöydälle.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti äänin 1 - 10 jättää asian pöydälle.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen olivat asiantuntijoina läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.25 - 18.01.

 

Tiedoksi Osallisuusjaosto, sivistyslautakunta, yhdyskuntajohtaja, rakennuttajapäällikkö, liikuntapäällikkö, rakennuttajainsinööri

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 119 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi lämmitysputkien kanssa.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa. Tarvittavat lisämäärärahat otetaan huomioon 2022 muutostalousarviossa ja tarvittaessa 2023 talousarviossa.

Pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että erillinen päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan yhdyskuntalautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Yhdyskuntalautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.

 

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Totti Hämäläinen teki seuraavan muutosesityksen:

 

 

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

 

 1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan

 2. hiekkakentälle mahdollisesti toteutettavaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoiseen tekonurmeen ja sen lämmitysputkistoon palataan talousarvion 2023 valmistelun yhteydessä

 

 Kohdan 1 kustannusarvio on 465.000 euroa (arvonlisäveroton). Investoinnin lisämäärärahaa ei vaadita vaiheen 1 toteuttamiseen. Vaiheen 2 lisämäärärahat ratkaistaan tarvittaessa 2023 talousarviossa.             

 

 Keskustelun kuluessa Totti Hämäläisen muutosesitystä kannatti Johanna Kuisla.

 

 Keskustelun kuluessa Kari Virtanen teki seuraavan muutosesityksen:

 

 Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa yhdyskuntalautakunnan tehtäväksi suunnitella asemakaavan mukaisen  kevyenliikenteen ali- / ylikulun liikuntahallin ja jäähallin väliselle (pp/h) kevyenliikenteen väylälle turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Rakentamisen määrärahat varataan v. 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

 Keskustelun kuluessa Hannele Lehikoinen kannatti Kari Virtasen muutosesitystä.

 

 Keskustelun kuluessa Heikki Hakala teki seuraavan muutosesityksen:

 

 Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti siten tarkennettuna, että keinonurmelta poistetaan lämmitys.

 

 Keskustelun kuluessa Ville Hämäläinen kannatti Heikki Hakalan muutosesitystä.

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan päätösehdotukseen on tehty kolme kannatettua muutosesitystä, joista Kari Virtasen muutosesitys on kannatettu lisäysehdotus, joka toteuessaan laajentaisi päätösehdotusta. Puheenjohtajan totesi, että asiassa on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä siten, että ensin äänestetään kahden pohjaehdotuksesta eniten poikkeavan muutosesityksen välillä, sen jälkeen voittanut ehdotus asetetaan pohjaehdotusta vastaan ja sen jälkeen tarkastellaan Kari Virtasen tekemä muutosesitys (lisäysehdotus). Kunnanhallitus hyväksyi äänestysjärjestyksen yksimielisesti. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestykset toteutetaan nimenhuutoäänestyksinä, jonka kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi.

 

 Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat Totti Hämäläisen muutosesitystä äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Heikki Hakalan muutosesitystä äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Aspila Riina, Hämäläinen Totti, Kuisla Johanna) ja 8 EI-ääntä (Hakala Heikki, Hämäläinen Ville, Lehikoinen Hannele, Niemi Veijo, Nurmela Piia, Päivänen Maria, Virtanen Kari, Österberg Pauliina). Puheenjohtaja totesi, että Heikki Hakalan muutosesitys on äänin 3 - 8 voittanut äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Heikki Hakalan muutosesitystä äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä (Aspila Riina, Hakala Heikki, Hämäläinen Totti, Hämäläinen Ville, Kuisla Johanna, Lehikoinen Hannele, Niemi Veijo, Nurmela Piia, Päivänen Maria, Virtanen Kari, Österberg Pauliina). Puheenjohtaja totesi, että Heikki Hakalan muutosesitys on äänin 0 - 11 voittanut äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Kari Virtasen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Kunnanhallitus ei voinut hyväksyä yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat Heikki Hakalan muutosesitystä (lisäystä ei hyväksytä) äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kari Virtasen muutosesitystä (lisäys hyväksytään) äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Aspila Riina, Hakala Heikki, Hämäläinen Totti, Hämäläinen Ville, Kuisla Johanna, Niemi Veijo, Nurmela Piia, Österberg Pauliina) ja 3 EI-ääntä (Lehikoinen Hannele, Päivänen Maria, Virtanen Kari). Puheenjohtaja totesi, että Heikki Hakalan muutosesitys on äänin 8 - 3 voittanut äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja totesi, että Haikki Hakalan muutosesitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi ilman lämmitysputkia.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa. Tarvittavat lisämäärärahat otetaan huomioon 2022 muutostalousarviossa ja tarvittaessa 2023 talousarviossa.

Pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että erillinen päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan yhdyskuntalautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Yhdyskuntalautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.


Merkittiin pöytäkirjaan, että yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa saapui kokoukseen klo 16.10 ja oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 16.10 - 17.15 ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen pykälän käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 16.06 - 16.10. Kokoustauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat kuten osallistujaluettelossa ilmenee sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Tiedoksi Osallisuusjaosto, sivistyslautakunta, yhdyskuntajohtaja, rakennuttajapäällikkö, liikuntapäällikkö, rakennuttajainsinööri

 

 

Kunnanvaltuusto 25.05.2022 § 32  

466/10.03.01.01/2022  

 

 

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 383 9608, liikuntapäällikkö Sari Juuti, puh. 0400 633 241, rakennuttajainsinööri Keijo Rantala, puh. 041 7303 754, rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja, puh. 050 3839 764

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi ilman lämmitysputkia.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa. Tarvittavat lisämäärärahat otetaan huomioon 2022 muutostalousarviossa ja tarvittaessa 2023 talousarviossa.

Pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että erillinen päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan yhdyskuntalautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Yhdyskuntalautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.

 

 

Käsittely Keskustelun aluksi puheenjohtaja totesi, että ryhmien välisissä neuvotteluissa on yksimielisesti sovittu seuraavasta lisäyksestä päätökseen:

 

 Lisäksi valtuusto päättää antaa kunnanhallituksen / yhdyskuntalautakunnan tehtäväksi valmistella suunnitelma asemakaavan mukaisen kevyenliikenteen ali- / ylikulun liikuntahallin ja jäähallin väliselle (pp/h) kevyenliikenteen väylälle turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Rakentamisen määrärahavaraukset huomioidaan v. 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään siten, että:

1. tekojää toteutetaan nykyisten tenniskenttien kohdalle ja tenniskentät saneerataan
2. hiekkakentälle toteutetaan täysimittaisen jalkapallokentän kokoinen tekonurmi ilman lämmitysputkia.

Kohtien 1. ja 2. kustannusarvio on 1.395 000 euroa (arvonlisäveroton). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 635 000 euroa. Tarvittavat lisämäärärahat otetaan huomioon 2022 muutostalousarviossa ja tarvittaessa 2023 talousarviossa.

Pulkkamäen rakentaminen tuodaan osaksi Hakkarin ulkoalueen kokonaisuuden kehittämistä siten, että erillinen päätösesitys pulkkamäen rakentamisesta Hakkariin tuodaan yhdyskuntalautakunnalle päätettäväksi syksyn 2022 aikana. Yhdyskuntalautakunnan toive oli, että pulkkamäki saadaan toteutettua ensi laskukaudelle.

Lisäksi valtuusto päätti antaa kunnanhallituksen / yhdyskuntalautakunnan tehtäväksi valmistella suunnitelma asemakaavan mukaisen kevyenliikenteen ali- / ylikulun liikuntahallin ja jäähallin väliselle (pp/h) kevyenliikenteen väylälle turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Rakentamisen määrärahavaraukset huomioidaan v. 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Otteet Osallisuusjaosto, sivistyslautakunta, yhdyskuntajohtaja, rakennuttajapäällikkö, liikuntapäällikkö, rakennuttajainsinööri